SARP O. Koszalin - strona główna
Konkurs SARP nr 1029 na rewitalizację budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie
2022-10-13
Konkurs SARP nr 1029 na rewitalizację budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie

Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań ogłosiło ograniczony, jednoetapowy konkurs realizacyjny SARP nr 1029 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.

 

Zamawiający i Organizator konkursu oczekują by obiekt nowego Muzeum miał ciekawie rozwiązaną funkcję, a przy tym był budynkiem wyjątkowym, pięknym i silnie związanym z miejscem. By stał się znakiem Leszna, ale przy rzetelnym potraktowaniu planowanego budżetu, z uwzględnieniem aktualnych rozwiązań energooszczędnych. Obiekt Muzeum powinien szanować strukturę historyczną budynku Starej Octowni, ale jego nowe części powinny być wykonane ze współczesnych materiałów i we współczesnych technologiach. Obiekt powinien realizować założony program, ale także wskazywać i umożliwiać inne rozwiązania, wzbogacając możliwości funkcjonalne Muzeum. Powinien być autonomiczną „rzeźbą", ale i fragmentem miasta.

Wybrane terminy konkursowe:

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie  -  do 24 października 2022 r.

Poinformowanie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie - do 7 listopada 2022 r. 

Składanie prac konkursowych w formie elektronicznej - do 10 lutego 2023 r.

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa - 10 marca 2023 r. 

Pula nagród w konkursie (kwoty brutto) - 150 000 PLN

I NAGRODA - w wysokości 50 000 zł  oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej

II NAGRODA - w wysokości 40 000 zł 
III NAGRODA - w wysokości 30 000 zł 
WYRÓŻNIENIA - łącznie w wysokości 30 000 zł brutto

Regulamin konkursu, materiały konkursowe, wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu:

http://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno

Komunikacja z Uczestnikami konkursu - Elektroniczna Platforma Konkursowa:

https://epk.sarp.pl