SARP O. Koszalin - strona główna
Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie
2022-10-14

Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie

Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczno-budowlany na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji zagospodarowania terenu Rynku w Trzebiatowie w zakresie opisanym w załącznikach nr 6 i 7 oraz na stronie internetowej - https://platformazakupowa.pl/transakcja/672512

Nagrody pieniężne (w łącznej kwocie 95 000 zł brutto):

I Nagroda – 30 000 zł brutto

II Nagroda – 20 000 zł brutto

III Nagroda – 15 000 zł brutto

3 Wyróżnienia– 10 000 zł brutto każde

oraz zaproszenie Uczestnika Konkursu, którego Praca otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

KALENDARIUM KONKURSOWE:

Ogłoszenie Konkursu: 12-10-2022

Termin udzielania wyjaśnień do Regulaminu: 09-11-2022

Termin składania wniosków: do 14-11-2022 (do godz.15:00)

Termin inform. o dopuszczeniu do udziału w Konkursie: 28-11-2022

Termin ostateczny składania Prac: 28-01-2023

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej: 10-02-2023

Konkurs SARP nr 1029 na rewitalizację budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie
2022-10-13

Konkurs SARP nr 1029 na rewitalizację budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie

Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań ogłosiło ograniczony, jednoetapowy konkurs realizacyjny SARP nr 1029 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.

 

Zamawiający i Organizator konkursu oczekują by obiekt nowego Muzeum miał ciekawie rozwiązaną funkcję, a przy tym był budynkiem wyjątkowym, pięknym i silnie związanym z miejscem. By stał się znakiem Leszna, ale przy rzetelnym potraktowaniu planowanego budżetu, z uwzględnieniem aktualnych rozwiązań energooszczędnych. Obiekt Muzeum powinien szanować strukturę historyczną budynku Starej Octowni, ale jego nowe części powinny być wykonane ze współczesnych materiałów i we współczesnych technologiach. Obiekt powinien realizować założony program, ale także wskazywać i umożliwiać inne rozwiązania, wzbogacając możliwości funkcjonalne Muzeum. Powinien być autonomiczną „rzeźbą", ale i fragmentem miasta.

Wybrane terminy konkursowe:

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie  -  do 24 października 2022 r.

Poinformowanie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie - do 7 listopada 2022 r. 

Składanie prac konkursowych w formie elektronicznej - do 10 lutego 2023 r.

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa - 10 marca 2023 r. 

Pula nagród w konkursie (kwoty brutto) - 150 000 PLN

I NAGRODA - w wysokości 50 000 zł  oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej

II NAGRODA - w wysokości 40 000 zł 
III NAGRODA - w wysokości 30 000 zł 
WYRÓŻNIENIA - łącznie w wysokości 30 000 zł brutto

Regulamin konkursu, materiały konkursowe, wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu:

http://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno

Komunikacja z Uczestnikami konkursu - Elektroniczna Platforma Konkursowa:

https://epk.sarp.pl

Konkurs SARP Nr 1028 jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Zielone Tarasy Kultury” w Kołobrzegu
2022-07-20

Konkurs SARP Nr 1028 jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Zielone Tarasy Kultury” w Kołobrzegu

Gmina Miasto Kołobrzeg ogłasza Konkurs SARP Nr 1028 jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Zielone Tarasy Kultury” w Kołobrzegu.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni dwóch terenów zielonych znajdujących się w centrum miasta: Parku 18 Marca oraz Skweru Pionierów Kołobrzegu.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Zielone Tarasy Kultury” w Kołobrzegu – część studialna oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu” – część realizacyjna.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa 10 sierpnia 2022 r.

Termin składania prac konkursowych upływa 28 października 2022 r.

Pula nagród (kwota brutto) to 60 000 PLN oraz w ramach I nagrody, zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu”

Regulamin Konkursu, zawierający szczegółowe informacje, można znaleźć na stronie Konkursu: www.architektsarp.pl/skwer-pionierow

Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Hali Sportowej w Miechowie
2022-07-20

Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Hali Sportowej w Miechowie

Gmina i Miasto Miechów przy rekomendacji Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Hali Sportowej w Miechowie.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla nowego budynku wraz z przyległym terenem przy ul. Marii Konopnickiej w Miechowie.

Sąd konkursowy
arch. Piotr Lewicki, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków Sędzia Przewodniczący,
arch. Marcin Brataniec, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent,
arch. Marcin Charciarek Sędzia konkursowy
arch. Piotr Chuchacz, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
arch. Andrzej Banaśkiewicz, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie
Iwona Dróżdż, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska w Miechowie
Małgorzata Galińska, Podinspektor Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska w Miechowie
Anna Gawin, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie
Mateusz Sobecki, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie

Sekretariat konkursu:
arch. Marcin Buczek-Palczyński, SARP Oddział Kraków, Sekretarz organizacyjny Konkursu

Harmonogram konkursu:
Publikacja konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego – 15 lipca 2022
Zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – do 22 lipca 2022
Termin publikacji wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 8 sierpnia 2022, do godz. 14:00
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych – do 15 sierpnia 2022
Zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie – do 2 września 2022
Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie – zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych
Termin złożenia prac konkursowych w Konkursie – do 12 października 2022, do godz. 14:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 21 października 2022
Publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora – do 21 października 2022
Wypłata nagród – do 21 listopada 2022
Zaproszenie autora (autorów) pracy konkursowej uznanej przez Sąd konkursowy za najlepszą do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – do 21 listopada 2022
Odbiór prac konkursowych przez uczestników Konkursu, którzy nie otrzymali nagrody/wyróżnienia/wyróżnienia honorowego – termin zostanie określony w dniu rozstrzygnięci konkursu

Pula nagród (kwoty brutto) – 70 000,00 PLN
I nagroda 40 000,00 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji
II nagroda 20 000,00 PLN
III nagroda 10 000,00 PLN

Komunikacja
platforma konkursowa: https://epk.sarp.pl

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://www.sarp.krakow.pl/2022/07/15/hala-sportowa-w-miechowie-konkurs

Konkurs - promenada Nadmorska w Ustce
2021-09-16

Konkurs - promenada Nadmorska w Ustce
Burmistrz Miasta Ustka oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Słupsk zapraszają do udziału w konkursie SARP nr 1015 - jednoetapowym, studialnym, urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie projektu koncepcyjnego „Promenady Nadmorskiej” w Ustce.
 
Wszelkie informacje o Konkursie, w tym Regulamin Konkursu wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie internetowej Konkursu: 
 
 
 
Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac Konkursowych: do dnia 8 października 2021 r.
 
Termin składania Prac Konkursowych: do dnia 23 listopada 2021 r., godz. 15.00.

Zapraszamy do udziału w Konkursie:

 

Konkurs SARP nr 1020:  jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecz
2022-01-19

Konkurs SARP nr 1020: jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecz
Konkurs SARP 1020
11 stycznia 2022 r. ruszył Konkurs SARP 1020 jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk.
Zakres rozwiązania powinien obejmować co najmniej koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zawierającą:
1) koncepcję zagospodarowania terenu z pokazaniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi, wyznaczającą standardy urządzenia i utrzymania zasadniczych elementów zagospodarowania terenu, w tym, placów, dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, małej architektury itp.;
2) koncepcję architektoniczną nowej zabudowy wyznaczającą hierarchię i wzajemne relacje elementów programu funkcjonalno-użytkowego „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk z uwzględnieniem Przychodni POZ Siemianice, a także standardy zasadniczych elementów funkcji, formy i konstrukcji projektowanego obiektu (obiektów);
3) ideę rozwiązań w zakresie uzbrojenia i instalacji, w szczególności nowatorskich, proekologicznych i energooszczędnych.
Łączna pula nagród pieniężnych w konkursie wynosi 50 000 zł brutto.
Uczestnik Konkursu, który uzyskał I nagrodę otrzyma również zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie Pracy Konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych w Siemianicach gmina Słupsk
Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do dnia 26.01.2022 r.
Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora do dnia 02.02.2022 r.
Termin składania Prac Konkursowych poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową i na adres korespondencyjny do dnia 31.03.2022 r. do godz. 15:00
Wszelkie informacje oraz regulamin z załącznikami dostępne są na stronie www.architektsarp.pl/ck-cus

 

Więcej informacji na stronie konkursu:
www.architektsarp.pl/ck-cus

KONKURS: Budynek Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu
2021-03-10

KONKURS: Budynek Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu
W niedzielę, 28 lutego Instytucja Kultury Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE (ECFC) oraz
Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) ogłosiły międzynarodowy konkurs realizacyjny na
opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego
CAMERIMAGE w Toruniu.
Budowa siedziby ECFC, zaplanowana na lata 2021 – 2025, jest największym, poza Muzeum Historii
Polski, budowlanym projektem inwestycyjnym w dziedzinie kultury w Polsce. Koszt realizacji
budowy to 600 mln złotych, z czego 400 mln złotych ma pochodzić z centralnych środków
rządowych zapisanych w Wieloletnim Programie Rozwoju, a 200 mln złotych z budżetu Miasta
Torunia.
ORGANIZATOR KONKURSU - Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE - jest państwową
instytucją kultury, która rozpoczęła działalność z początkiem 2020 roku na podstawie podpisanej w
dniu 29 września 2019 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Miasta
Toruń oraz Fundację Tumult umowy o wspólnym jej utworzeniu i współprowadzeniu. Celem
instytucji jest wybudowanie w Toruniu stałej siedziby Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
EnergaCAMERIMAGE. Poza tym zadaniem inwestycyjnym ECFC ma prowadzić działalność
merytoryczną w ramach corocznej współorganizacji Festiwalu oraz, co ważne, innych projektów o
charakterze wystawienniczym, kulturalnym, edukacyjnym i naukowym w zakresie polskiej i światowej
kultury audiowizualnej. Organizatorzy festiwalu mają nadzieję, że budowa jego stałej siedziby
wypełni lukę, jaka istnieje w polskiej infrastrukturze kulturalnej i pozwoli w pełni rozwinąć skrzydła
tej największej międzynarodowej imprezie filmowej w Polsce. Będzie to również przestrzeń do
organizacji przedsięwzięć różnych środowisk, które w tym miejscu znajdą logistyczne zaplecze i
najlepsze warunki realizacji wydarzeń dla swojej grupy odbiorców, mieszkańców kraju i regionu.
ECFC ma bardzo ambitne plany budowania całorocznego programu, który będzie przygotowywany w
oparciu o współpracę między innymi z gośćmi festiwalu EnergaCAMERIMAGE (tylko w 2019 i 2020 w
toruńskich edycjach imprezy udział wzięli: Quentin Tarantino, Richard Gere, Josh Hartnett, Danny
DeVito, Edward Norton, George Clooney, Spike Lee, Viggo Mortensen, Agnieszka Holland, Joshua
James Richards, Philippe Rousselot, Vittorio Storaro, James Deakins, Małgorzata Szumowska, Chris
Doyle, Ed Lachman, Rodrigo Prieto czy Lawrence Sher). Partnerami ECFC zaproszonymi do współpracy
będą m.in. Europejska i Amerykańska Akademia Filmowa oraz stowarzyszenia filmowe z kraju i
zagranicy, archiwa i centra kulturalne, a także galerie z całego świata. Ponadto, przestrzenie centrum
ECFC będą dostępne dla wynajmu komercyjnego na organizację wielkich wydarzeń z różnych dziedzin
nauki i biznesu np. zjazdy i sympozja dla kilku tysięcy zainteresowanych. Będą one uzupełniały ofertę
logistyczno-organizacyjną dla tych wydarzeń i instytucji, które będą mogły pomieścić lub realizować
swe wydarzenia w Toruniu. Wspólny efekt synergii zlokalizowanych obok siebie Europejskiego
Centrum Filmowego Camerimage, Centrum Sztuki Współczesnej i Centrum Kulturalno-Kongresowego
Jordanki przyniesie miastu i jego mieszkańcom nową jakość działań kulturalno – edukacyjno -
rozrywkowych odbywających się przez cały rok.
Przedmiotem ogłoszonego ostatniego dnia lutego konkursu jest koncepcja architektoniczna
siedziby ECFC w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu. Organizatorzy oczekują od 
projektantów przedstawienia obiektu nowoczesnego, nietuzinkowego, oddającego w pełni w swoim
wyrazie architektonicznym nieskrępowaną wyobraźnię autorów, tak jak nieprzewidywalna i
autentyczna bywa sztuka filmowa. Budynek, jak i jego zagospodarowanie, powinny spełniać
oczekiwania użytkowników o wysoce rozwiniętym wyczuciu estetyki. Marek Żydowicz, dyrektor
festiwalu EnergaCAMERIMAGE na gali zakończenia 27 edycji tej imprezy w Toruniu w 2019 roku
powiedział o planowanej inwestycji: „Nie wyobrażam sobie, żeby budynek Europejskiego Centrum
Filmowego Camerimage nie był arcydziełem architektury. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. To
nie ma być dzieło architektury, ale arcydzieło".
Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że do projektowej rywalizacji staną największe studia
architektoniczne na świecie. Ma o tym przesądzać atrakcyjność zakresu projektowania, nagroda oraz
wartość inwestycji. Planowana jest również wystawa pokonkursowa prac w celu prezentacji pomysłów
architektów szerokiej publiczności.
Nowa siedziba ECFC znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta w Toruniu,
które wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W związku z tym,
architektura budynku ECFC z jednej strony powinna być nowatorska i oryginalna w formie, a z drugiej
musi brać pod uwagę wszystkie historyczne aspekty atrakcyjnej toruńskiej Starówki. Obecność
siedziby ECFC powinna stanowić również uzupełnienie i twórcze rozwinięcie istniejącej już struktury
tej części miasta.
W założeniach organizatorów konkursu budynek ECFC i jego zagospodarowanie powinny posiadać
następujące główne strefy funkcjonalno-programowe: reprezentacyjna sala główna z widownią,
reprezentacyjne foyer, pomieszczenia recepcyjno-kasowe, przestrzeń wystawowo-targowa, sale
ekspozycyjne dedykowane szeroko rozumianej sztuce filmowej, sale kinowo-multimedialne,
przestrzenie edukacyjne, studio produkcji i postprodukcji filmowej z zapleczem, podziemne garaże
oraz reprezentacyjny plac przed frontem obiektu.
Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego, dwuetapowego i adresowany do
międzynarodowego środowiska architektów, a jego rozstrzygnięcie planowane jest na koniec lipca
2021 roku. Nadsyłane prace oceni sąd konkursowy, w którego składzie zasiadają przedstawiciele
Stowarzyszenia Architektów Polskich, Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Gminy
Miasta Torunia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Fundacji Tumult,
organizatora festiwalu Camerimage. Jego przewodniczącym został dr hab. arch. Bolesław Stelmach,
wybitny polski architekt, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, laureat
Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich z 2010 roku.
Sąd konkursowy oceni nadesłane prace według równoważnych kryteriów, takich jak między innymi
atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, sprawność funkcjonalno–użytkowa oraz
jakość zaproponowanych pomieszczeń budynku ECFC w kontekście ich funkcjonalności i wyrazu
architektonicznego.
 
więcej informacji:
 
 
 
 
Konkurs SARP 966
2016-04-27

Konkurs SARP 966
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Koszalinie jest organizatorem konkursu dla Gminy Miasto Kołobrzeg.
 
Zapraszamy do uczestnictwa!
 
 
Ogoszenie o konkursie:
 
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
 
ogłasza Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, otwarty, jednoetapowy, ideowy, studialny na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej
 
Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej konkursu www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce. Osobą uprawnioną do kontaktów jest sekretarz organizacyjny konkursu Karolina Bilska, e-mail: konkurs.kolobrzeg@sarp.org.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu: www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce
 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu
z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową obejmujących obszar
od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej.
 
Termin składania prac konkursowych:
 
Składanie prac konkursowych - do dnia 29.08.2016 r. do 15:30.
 
Kod CPV – 71.00.00.00-8
Nagroda:
 
W niniejszym konkursie przyznane zostaną: I nagroda pieniężna w wysokości 35.000 zł,
II nagroda pieniężna w wysokości 25.000 zł, III nagroda pieniężna w wysokości 15.000 zł, 3 wyróżnienia pieniężne w łącznej wysokości 15.000 zł.
 
Kryteria oceny prac konkursowych :
 
Prace konkursowe będą oceniane przez Sąd konkursowy wg poniższych kryteriów:
 
jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości z zagospodarowania terenów konkursu i sąsiadującej z nimi tkanki miejskiej,
jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zagospodarowania,
elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości),
potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania,
Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.
 
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2016 r.
 
Prezydent Miasta Kołobrzeg
Janusz Gromek

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce/index.php


KONKURS CENTRUM KOSZALINA
Koszalin: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO ‐ ACHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA KOSZALINA ZE SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA ULIC:ZWYCIĘSTWA, 1 MAJA, MŁYŃSKIEJ
 
Numer ogłoszenia: 174683 ‐ 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6‐7, 75‐007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3488600, faks 094 3488625.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koszalin.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
 
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO ‐ ACHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA KOSZALINA ZE SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA ULIC:ZWYCIĘSTWA, 1 MAJA, MŁYŃSKIEJ.
 
II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno ‐ architektonicznej dla obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym zagospodarowaniem ulic: Zwycięstwa, 1 Maja, Młyńskiej.
 
II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00‐2, 71.20.00.00‐0, 71.22.00.00‐6.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
 
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
 
III.1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bądź podmioty występujące wspólnie /zwane wówczas
Uczestnikami konkursu/, wspólnie biorącymi udział w konkursie.
III.2. Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający łącznie następujące warunki: ‐ nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ‐ spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wykażą, że: ‐ dysponują w zespole projektowym przynajmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne i uprawnienia projektowe oraz należącą do właściwej izbysamorządu zawodowego, W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm. ‐ wykonali w ciągu 3 ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ‐ w tym okresie przynajmniej jeden projekt budynku usługowego lub użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej przynajmniej 1000 m² (projekt który uzyskał pozwolenie na budowę).
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
 1. Racjonalność rozwiązań ‐ 15
 2. Funkcjonalność całości założenia, jak i jego części ‐ 15
 3. Integralność kompozycji ‐ 10
 4. Sprzyjanie tworzeniu więzi społecznych ‐ 10
 5. Możliwość łatwej adaptacji do zmiennych potrzeb ‐ 10
 6. Wpisanie w strukturę miasta ‐ 10
 7. Koszty realizacji inwestycji ‐ 10
 8. Możliwość wyodrębnienia niezależnych zadań inwestycyjnych ‐ 10
 9. Możliwość kontynuacji inwestycji w dalszych etapach bez istotnej ingerencji w część zrealizowaną w I etapie inwestycji ‐ 10
 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Dostępny do dnia: 22.04.2016, godzina 15:00.
Miejsce: www.bip.koszalin.pl/?c=1159, http://www.architektsarp.pl/koszalin.
 
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 14.12.2015, godzina 15:00.
Miejsce: SARP Oddział Koszalin, 75‐ 400 Koszalin, ul. Piastowska 21.
 
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: I ETAP: 29.01.2016 r. ‐ Godzina: 10:00‐18:00; II ETAP: 08.04.2016 r. ‐ Godzina 10:00 ‐ 18:00.
Miejsce: ETAP I i II: SARP Oddział Koszalin, 75‐ 400 Koszalin, ul. Piastowska 21.
 
IV.3) NAGRODY
Rodzaj i wysokość nagród: ‐ 1 nagroda: 50.000,00 zł brutto, oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki o prace projektowe obejmujące obszar opracowany w ramach II etapu konkursu; ‐ 2 nagroda: 20 000,00 zł brutto; ‐ 3 nagroda: 10 000,00 zł brutto; ‐ zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych uczestnikom II etapu: w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdą pracę.
 

 

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://www.architektsarp.pl/koszalin/

Konkurs ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu
2013-12-06

Konkurs ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu
Gmina Miasto Kołobrzeg ogłasza konkurs ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania wschodniej części strefy nadmorskiej Kołobrzegu od wejścia do portu na zachodzie do granicy z Ekoparkiem na wschodzie
 
Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej konkursu www.architektsarp.pl/plaza. Osobą uprawnioną do kontaktów jest sekretarz organizacyjny konkursu Karolina Bilska, e-mail: sekretarz.plaza@architektsarp.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu: www.architektsarp.pl/plaza.
 
Przedmiotem Konkursu jest: wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników Konkursu idei przekształcenia wschodniej części strefy nadmorskiej Kołobrzegu od wejścia do portu na zachodzie do granicy z Ekoparkiem na wschodzie, wraz z pokazaniem koncepcji obiektów kubaturowych usługowych i obsługujących plaże miejskie, z uwzględnieniem logicznego powiązania planowanego zagospodarowania z przyległymi terenami, wyznaczając modelowy standard zagospodarowania tej części Kołobrzegu.
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRAC KONKURSOWYCH:
 
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 3 stycznia 2014 r. do godz. 24.00. Pod uwagę brana będzie godzina wejścia wiadomości na serwer pocztowy Organizatora.
Składanie prac konkursowych - do 11 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00.
NAGRODY:
 
I nagroda – 30.000,00 zł
II nagroda – 15.000,00 zł
III nagroda – 10.000,00 zł
3 wyróżnienia po – 5.000,00 zł
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
 
Kryteria wymienione poniżej będą przez Sąd Konkursowy rozpatrywane całościowo, są równoważne i zdecydują łącznie o całkowitej ocenie projektu.
 
Funkcjonalność i walory estetyczne rozwiązań przestrzennych i zagospodarowania strefy nadmorskiej.
Funkcjonalność i walory estetyczne rozwiązań przestrzennych i zagospodarowania placu w okolicy molo.
Walory architektoniczne planowanej zabudowy kubaturowej.
Walory modyfikacji Alei Nadmorskiej i organizacji miejsc wypoczynku oraz kontemplacji widoków morza.
Możliwość wykorzystania pracy do rozwiązań modelowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem może być:
osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształcenie wyższe architektoniczne,
osoba prawna, w imieniu której przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem,
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem.
Uczestnik przystępując do Konkursu składa oświadczenie o spełnieniu wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia, którego wzór został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.
Przepisy dotyczące Uczestnika stosuje się odpowiednio do Uczestników biorących wspólnie udział w Konkursie.
Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie.
Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Warunki jakie musi spełnić Uczestnik Konkursu:
W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek uznany zostanie za spełniony jeżeli Uczestnik będzie dysponował przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne.
Złożenia odpowiednich dokumentów w terminach i formie opisanej w Regulaminie i ogłoszeniu o Konkursie.

 

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://architektsarp.pl/plaza/

Konkurs na opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy UM Kołobrzeg w celu stworzenia Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administacji (2012r.)
2013-03-19

Konkurs na opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy UM Kołobrzeg w celu stworzenia Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administacji (2012r.)

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu

 

Sąd Konkursowy w składzie:
 
Tatiana Balcerzak - sędzia - przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie
Konrad Chmielnicki - sędzia - SARP Koszalin
Zbigniew Maćków - sędzia - SARP Wrocław
Ewa Pełechata - sędzia - przedstawiciel UM Kołobrzeg
Marek Perepeczo - sędzia referent - SARP Koszalin
Jerzy Szczepanik Dzikowski - przewodniczący sądu - SARP Warszawa
przyznał:
 
I nagroda:
 
22 ARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Walecznych 40/1, 03-916 Warszawa
Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
arch. Wojciech Conder – autor,
arch. Aleksander Drzewiecki – autor,
arch. Maciej Kowalczyk – autor,
arch. Michał Tatjewski – autor,
arch. Agnieszka Lewandowska – współpraca,
Rafał Kłos – wizualizacja.
 
II nagroda:
Przedsiębiorstwo ARI Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 4/8, 60-845 Poznań
Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak – główny projektant,
mgr inż. arch. Małgorzata Skrzypczak – asystent projektanta,
mgr inż. arch. Tomasz Kusznierów – asystent projektanta,
mgr inż. arch. Krzysztof Sikorski – projektant.
 
Wyróżnienie:
Magdalena Domosławska, Av. Del Mar, 13,  46540 El Puig (Valencia) Hiszpania
Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
Magdalena Domosławska – autor projektu,
Ricardo Vincent Garcia – współpraca,
Grażyna Nestorowicz-Domosławska – współpraca,
Helena Szczepanik – współpraca.
 
Wyróżnienie:
Joanna Staniszewska BUGA PROJEKTOWANIE ul. Milicka 38, 51-127 Wrocław, Agnieszka Ksycka ARCHIKA ul. Bacciarelliego 10c/10, 51-649 Wrocław.
Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
mgr inż. arch. Joanna Staniszewska – projektant,
arch. DPLG Laurent Staniszewski – projektant,
mgr inż. arch. Agnieszka Ksycka – projektant.
 
Wyróżnienie:
Architekci Błaszczyk i Samborski Sp. Partnerska ul. Obrońców Westerplatte 19/U14, 78-100 Kołobrzeg.
Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
arch. Grzegorz Błaszczyk – autor,
arch. Tomasz Samborski – autor,
arch. Miłosz Kowalewski – autor
arch. Magdalena Wątła – autor,
arch. Łukasz Grzymkowski – autor.
 
Wyróżnienie:
BWP Wojciech Polak ul. Grunwaldzka 20B/13, 60-781 Poznań,
Pracownia Architektoniczna Mikołaj Cendlak ul. Śniadeckich 1/5A, 60-783 Poznań.
Osoby biorące udział przy opracowaniu pracy konkursowej:
mgr inż. arch. Barbara Walkiewicz – autor,
mgr inż. arch. Mikołaj Cendlak – autor,
mgr inż. arch. Wojciech Polak – autor.

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://architektsarp.pl/kolobrzeg/

Konkurs na opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie (2011r.)
2013-03-19

Konkurs na opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie (2011r.)

 

Konkurs architektoniczny, realizacyjny, otwarty, jednoetapowy na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
 
 
 
Sąd Konkursowy w składzie:
mgr inż. Lech Chłopek - sędzia - przedstawiciel PGK
arch. Marek Czuryło - sędzia - SARP Poznań
mgr Piotr Hossa - sędzia - przedstawiciel PGK
arch. Stanisław Kondarewicz - przewodniczący - SARP Szczecin
arch. Marek Perepeczo - sędzia referent - SARP Koszalin
arch. Iwona Stepanow - sędzia - przedstawiciel UM Koszalin
 
przyznał:
 
I nagroda - praca nr 12 - 
Pracownia Autorska i Biuro Prawne H.J. Buszkiewicz Sp. z o.o. - Poznań:
mgr inż. arch. Filip Buszkiewicz
mgr inż. arch. Jacek Buszkiewicz
Jan Buszkiewicz
 
II nagroda - praca nr 22 - 
Bartosz Warzecha Studio - Niekłonice:
mgr inż. arch. Bartosz Warzecha
mgr inż. arch. Justyna Warzecha
 
III nagroda - praca nr 32 - 
HS 99 Sp. z o.o. Sp. k. - Koszalin:
mgr inż. arch. Dariusz Herman
mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski
mgr inż. arch. Wojciech Subalski
mgr inż. arch. Adam Kulesza
mgr inż. arch. Wojciech Słupczyński
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 05 -
Atelier 2 Architekci sp. z o.o. - Warszawa:
prof. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński
mgr inż. arch. Jan Kucza-Kuczyński
mgr inż. arch. Agata Wąsowska
stud. arch. Jerzy Ossoliński
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 08 -
ASW Architekci - Poznań:
dr inż. arch. Michał Ankiersztajn
mgr inż. arch. Dariusz Stankiewicz
mgr inż. .arch. Jarosław Wroński
mgr inż. arch. Martyna Antczak-Galant
mgr inż. arch. Łukasz Brzozowski
mgr inż. acrh. Michał Karykowski

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://architektsarp.pl/kaplica/

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego obejmującego dworce PKP i PKS wraz z terenami przyległymi w Koszalinie (2009r.)
2013-03-19

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego obejmującego dworce PKP i PKS wraz z terenami przyległymi w Koszalinie (2009r.)

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny, otwarty, jednoetapowy, na opracowanie projektu koncepcyjnego obejmującego dworce PKP i PKS wraz z terenami przyległymi w Koszalinie "Przystanek Koszalin".

Sąd Konkursowy w składzie:
Henryk Leszczyński - sędzia - przedstawiciel PKS
arch. Marek Perepeczo - sędzia referent - SARP Koszalin
Ryszard Pluciński - sędzia - przedstawiciel PKP
dipl. ing. architekt Stefan Scholz - przewodniczący sądu - BDA; Architektenkammer Berlin
arch. Stanisław Skład - sędzia - SARP Koszalin
arch. Iwona Stepanow - UM Koszalin, SARP Koszalin
arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski - SARP Warszawa
 
przyznał:
 
 
II nagroda - praca nr 009 - 
Jolanta Starzak - Rotterdam Holandia:
arch. Dawid Strębicki
arch. Jolanta Starzak
 
III nagroda - praca nr 017 - Pracownia Projektowa J.P. Woźny - Poznań:
mgr inż. arch. Przemysław Woźny
mgr inż. arch. Joanna Woźny
mgr inż. arch. Małgorzata Lisiecka
mgr inż. arch. Michał Szuniewicz
mgr inż. arch. Jacek Wawrzyniak
mgr inż. arch. Adam Zieliński
mgr inż. arch. Mikołaj Stępień
studentka arch. Emilia Schude
studentka arch. Joanna Urbanowska
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 11 - Barbara Czupała, Anna Kulpińska, Anna Pindera i Weronika Seichter - Gliwice:
mgr inż. arch. Barbara Czupała
mgr inż. arch. Anna Kulpińska
mgr inż. arch. Anna Pinderak
mgr inż. arch. Weronika Seichter
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 24 - a.S.p.a. Pracownia Architektoniczna Aleksander Szarapo - Wałbrzych:
mgr inż. arch. Aleksander Szarapo
mgr inż. arch. Maciej Szarapo
mgr inż. arch. Mikołaj Smoleński
mgr inż. arch. Łukasz Komar
mgr inż. arch. Urszula Godlewska
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 26 - Julian Żmijewski JAZ+ - Warszawa:
inż. arch. Julian Żmijewski
Andrzej Jaworski
mgr inż. arch. kraj. Urszula Michalska
tech. plast. Zuzanna Masse
Aleksandra Zakęś
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 30 - Michał Podgórczyk - Gdańsk:
mgr inż. arch. Tomasz Pater
mgr inż. arch. Marcin Pawłowski
mgr inż. arch. Paweł Skóra
mgr inż. arch. Michał Podgórczyk
 

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://architektsarp.pl/dworce/

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Rynku Staromiejskiego w Koszalinie (2009r.)
2013-03-19

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Rynku Staromiejskiego w Koszalinie (2009r.)

Konkurs architektoniczny, studialny, otwarty, ogólnopolski, na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania rynku staromiejskiego wraz ze studium komunikacyjnym w celu określenia sposobu dostępu do parkingu podziemnego lokalizowanego pod Rynkiem Staromiejskim w Koszalinie.

Sąd Konkursowy w składzie:
arch. Grzegorz Błaszczyk - SARP Koszalin
arch. Witold Korzyński - UM Koszalin
arch. Andrzej Owczarek - Przewodniczący Sądu - SARP Łódź
arch. Andrzej Rosa - Sędzia referent - SARP Słupsk
arch. Iwona Stepanow - UM Koszalin, SARP Koszalin
 
przyznał:
 
I nagroda - praca nr 03 - 
Jakub Pszeniczny - Budziwój:
mgr inż. arch. Jakub Pszeniczny - autor
 
Wyróżnienie I stopnia - praca nr 5 - Zbigniew Fijałkowski - Warszawa:
mgr inż. arch. Zbigniew Fijałkowski - współautor
mgr inż. arch. Magdalena Wroniszewska - współautor
mgr inż. Krzysztof Pogłód - projektant obsługi komunikacji
 
Wyróżnienie I stopnia - praca nr 16 - Norbert Musiał - Kraków:
mgr inż. arch. Norbert Musiał - autor
 
Wyróżnienie I stopnia - praca nr 24 - Atrium Autorskie Studio Architektoniczne - Poznań:
mgr inż. arch. Marian Urbański - autor
mgr inż. arch. Mateusz Urbański - autor
 
Wyróżnienie II stopnia - praca nr 07 -
HS99 Spółka z o.o. sp. k.- Koszalin:
mgr inż. arch. Dariusz Herman - autor
mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski - autor
mgr inż. arch. Wojciech Subalski - autor
mgr inż. arch. Agnieszka Desowska - współpraca
mgr inż. arch. Jakub Florek - współpraca
mgr inż. arch. Adam Kulesza - współpraca
mgr inż. arch. Łukasz Pisarek - współpraca
student Dominika Bezowska - współpraca
 

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://koszalin.sarp.org.pl/konkursy/konkursy.html

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy kina KALMAR na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu (2004r.)
2013-03-19

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy kina KALMAR na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu (2004r.)

Konkurs realizacyjny, otwarty, ogólnopolski, na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy kina KALMAR na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu.

Sąd Konkursowy w składzie:
 
arch. Henryk Firley - SARP Koszalin
arch. Janusz Kaczmarek - SARP Słupsk
arch. Andrzej Kurzawski - Przewodniczący Sądu - SARP Poznań
arch. Marek Perepeczo - Sędzia referent - Architekt Miejski Kołobrzegu - SARP Koszalin
mgr inż. Czesław Stoma - UM Kołobrzeg
 
przyznał:
 
I nagroda - praca nr 14 - MELLON Architekci - Marek Sietnicki, Miłosz Raczyński ze Szczecina:
mgr inż. arch. Miłosz Raczyński
dr inż. arch. Marek Sietnicki
Michał Sędzia
Piotr Napierała
Marcin Durys
 
II nagroda - praca nr 5 - Konsorcjum PROINWEST Sp. z o.o. & ART - PROJEKT Sp. z o.o (Poznań - Stargard Szczeciński):
mgr inż. arch. Justyna Warzecha
mgr inż. arch. Bartosz Warzecha
mgr inż. arch. Tomasz Cisek
mgr inż. elektryk Witold Chreptowicz
mgr inż. Narcyz Gšgalo
mgr inż. Wojciech Ratajczak
mgr inż. Krzysztof Koczorowski
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 8 - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Grzegorz Błaszczyk z Kołobrzegu:
mgr inż. arch. Grzegorz Błaszczyk (SARP Koszalin)
mgr inż. arch. Tomasz Samborski (SARP Koszalin)
mgr inz. arch. Miłosz Kowalewski
mgr inż. arch. Paweł Gajdowski (SARP Koszalin)
mgr inż. arch. Dariusz Ruta (SARP Koszalin)
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 11 - Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe "FORT" Sp. z o.o. z Gdańska:
mgr inż. arch. Piotr Mazur
mgr inż. arch. Wojciech Targowski
mgr inż. arch. Antoni Taraszkiewicz
mgr inż. arch. Małgorzata Kowalczyk
mgr inż. arch. Paweł Czarzasty
Maria Żownowatiuk
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 12 - - AUTORSKIE ATELIER mgr inż. arch. Leszka Horodyskiego z Gorzowa Wlkp.:
mgr inż. arch. Leszek Horodyski (SARP Gorzów)
mgr inż. arch. Wojciech Gawroński
mgr inż. arch. Michał Heck
mgr inż. arch. Marcin Żurowski
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 13 - - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Jacek Sudak z Kołobrzegu:
mgr inż. arch. Jacek Sudak (SARP Koszalin)
mgr sztuki Joanna Bozacka
mgr sztuki Piotr Sudak
Na górę
Wystawa pokonkursowa i dyskusja odbyły się w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg 22 lipca 2004 r.

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://koszalin.sarp.org.pl/konkursy/kolobrzeg-kalmar.html

Konkurs UM w Kołobrzegu: zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu (2004r.)
2013-03-19

Konkurs UM w Kołobrzegu: zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu (2004r.)

 

Sąd Konkursowy w składzie:
 
arch. Grzegorz Błaszczyk - SARP Koszalin
arch. Stanisław Kondarewicz - Przewodniczący Sądu - SARP Szczecin
arch. Marek Perepeczo - Sędzia referent - Architekt Miejski Kołobrzegu - SARP Koszalin
arch. Stanisław Skład - SARP Koszalin
mgr inż. Czesław Stoma - UM Kołobrzeg
 
przyznał:
 
I nagroda - Projektowanie, Przygotowanie Inwestycji, Nadzór Aleksander Szarapo z Wałbrzycha:
mgr inż. arch. Aleksander Szarapo
dr inż. arch. Andrzej Poniewierka
mgr inż. arch. Maciej Szarapo
mgr inż. arch. Łukasz Komar
mgr inż. arch. Mikołaj Smoleński
dr inż. Waldemar Bober
tech. Konrad Hauser
 
I wyróżnienie - Biuro Architektoniczne Makowski & Sołdek ze Szczecina:
arch. Dariusz Makowski (SARP Szczecin)
arch. Tomasz Sołdek (SARP Szczecin)
Artur Mystkowski
Anna Majcher
Krzysztof Gnat
 
II wyróżnienie równorzędne - Autorska Pracownia Projektowa Architektury i Urbanistyki B.J. Ferdzynowie z Łodzi:
arch. Jacek Ferdzyn (SARP Łódź)
arch. Bożena Ferdzyn (SARP Łódź)
arch. Paweł Pijanowski (SARP Łódź)
arch. Jacek Bartkowiak
arch. Marek Łukowski
 
II wyróżnienie równorzędne - Studio Projektów Budownictwa "KONTUR" Marek Światopełk-Mirski & Lech Wojtasik z Piły:
mgr inż. arch. Marek Światopełk-Mirski (SARP Poznań)
mgr inż. arch. Lech Wojtasik (SARP Poznań)
mgr inż. arch. Mirosława Rudnicka
mgr inż. arch. Sobiesław Kolanowski
mgr inż. arch. Sławomira Gajewska
 
II wyróżnienie równorzędne - Biuro Architektoniczne Jerzy Nowak ze Szczecina:
mgr inż. arch. Jerzy Nowak (SARP Szczecin)
mgr inż. arch. Regina Meslin-Nowak
Łukasz Kołbyk

Więcej informacji na stronie konkursu:
http://koszalin.sarp.org.pl/konkursy/kolobrzeg-sport.html