SARP O. Koszalin - strona główna
Walne Zebranie Członków Oddziału SARP Koszalin sobota, 21.10.2023 r. godz. 11.00
2023-09-20
Walne Zebranie Członków Oddziału SARP Koszalin sobota, 21.10.2023 r. godz. 11.00

Koszalin, dnia 18 września 2023 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Działając na podstawie § 47 Statutu Stowarzyszenia Architektów Polskich - zwołuję
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału SARP Koszalin,
które odbędzie się:

w sobotę 21 października 2023 o godz. 11.00
w sali konferencyjnej (hotelu) HUDSON w Koszalinie, ul. Połczyńska 18

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Marek Perepeczo
Prezes Oddziału